กรุ๊ปลีส ประกาศ KPMG แจ้งผลสอบทานแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข พร้อมโชว์ผลกำไรไตรมาสที่ 1/2562

16 May 2019

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่1/2562 มีกำไรสุทธิ 111.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่1/2561 เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทอันเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น

นายอลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทฯ มีรายได้ 111.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท จากปีที่แล้ว ในขณะที่รายรับลดลง 31 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2561 ซึ่งบริษัทฯ สามารถชดเชยการลดลงนี้ได้โดยการลดค่าใช้จ่ายด้านบริการและการบริหารลง 33 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.1% ทั้งนี้ผลกำไรของบริษัทฯ นั้นได้คิดรวมค่าใช้จ่ายทางกฎหมายจำนวน 19 ล้านบาทแล้ว ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมา ที่บริษัทฯ ใช้จ่ายไป 30 ล้านบาท”

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการทำงานของบริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทนายความ และผู้ตรวจสอบบัญชี เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่งบการเงินของเราได้รับการรับรองว่าโปร่งใส และผลสอบทานแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขจากบริษัท KPMG สำหรับทางด้านกฎหมาย บริษัทฯ ยังมีคดีความกับหนึ่งในอดีตคู่ค้าของบริษัทฯ และเมื่อเร็วๆนี้ ศาลประเทศอินโดนีเซียเพิ่งมีคำสั่งยกฟ้องคดีที่อดีตคู่ค้าฟ้องบริษัทฯ

อีกหนึ่งประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญที่เราประสบความสำเร็จ คือ บริษัทฯ ชนะคดีและได้สิทธิ์ ในการบังคับหลักประกันที่ดินในประเทศบราซิล ซึ่งเกี่ยวกับข้อพิพาทกับลูกหนี้สินเชื่อที่ทางบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วในปี 2560 และในปลายปี 2560 บริษัทฯได้มีการประเมินมูลค่าที่ดินในประเทศบราซิลจากบริษัท Deloitte ซึ่งที่ดินดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้บริษัทฯจะคงความพยายามในการเรียกชำระเงินคืนจากผู้กู้ยืมทั้งหลาย รวมทั้งการบังคับหลักประกันหากจำเป็น ซึ่งเราได้เริ่มบังคับแล้ว ในขณะที่ผลกำไรจากการลงทุนในกิจการในประเทศศรีลังกาของเรามีการเติบโตเพิ่มขึ้นสองไตรมาสติดต่อกัน โดยไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว ดังนั้นเราดีใจที่จะเห็นการลงทุนในศรีลังกาเริ่มมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นตามที่เราคาดไว้”

“โดยภาพรวมแล้วเราจะยังคงเดินหน้าพัฒนาสถานะทางการเงิน และทางกฎหมายของเราต่อไป ประกอบกับธุรกิจของเรามีการพัฒนาทั้งด้านผลกำไรและประสิทธิภาพของธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ประสบความสำเร็จในด้านของบัญชีและทางด้านกฎหมาย ซึ่งเราคาดหวังสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ และเราหวังว่าจะนำมาซึ่งการส่งมอบความสำเร็จให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงานของเรา” นายทัตซึยะ กล่าวสรุป