ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในสื่อในประเทศไทยและต่างประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินคดีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศสิงคโปร์ ต่อศาลในประเทศกัมพูชา

25 Apr 2019

เมื่อวันที่ 12 และ 23 เมษายน 2562 สื่อออนไลน์ ชื่อ เอเซีย เซนติเนล (Asia Sentinel) ได้เผยแพร่ข่าว ตามด้วยสื่ออีกหลายแห่งในประเทศไทย และการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในประเทศญี่ปุ่น รายละเอียด ตามลิ้งค์ ดังนี้

(https://www.asiasentinel.com/econ-business/jtrust-officials-threatened-cambodia-arrests/)

http://www.wedge-hd.com/en/IR/file/p20190422e.html

https://www.jt-corp.co.jp/eng/2019/04/23/21750/?t=en

https://www.mitihoon.com/2019/04/22/107301

บริษัท กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์ พีทีอี จำกัด (“GLH”) ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานอัยการแห่งกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย กับ 1) นายโนบุโยชิ ฟูจิซาวา กรรมการบริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด (“JTA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์ ของบริษัท เจทรัสต์ (“JTrust”) 2) นายโนบิรุ อาดาจิ เจ้าหน้าที่ดูแลด้านกฎหมายของ JTA และ 3) นาย กวิน เดวิด เนวิล ฮอปกินส์ ประธานบริษัท ซาโรนิค โฮลดิ้งส์ จำกัด (Saronic Holding Ltd.)

โดยมีการกล่าวหาว่า นายโนบุโยชิ ฟูจิซาวา นายโนบิรุ อาดาจิ และนาย กวิน เดวิด เนวิล ฮอปกินส์ โดยความร่วมมือของ นายเทพ ริทธิวิท ชาวกัมพูชา ร่วมกันกระทำการฉ้อโกง บริษัทชื่อ แปซิฟิค ออพพอร์ทูนิตี โฮลดิ้งส์ เอส.เอ.อาร์.แอล (Pacific Opportunities Holdings S.a.r.l) (“POH”) โดยกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการของ POH ทั้งหมด และยังได้เข้าควบคุมและระงับการดำเนินงานของบริษัทอีก 2 แห่ง ที่อยู่ภายใต้กิจการของบริษัท POH

เนื่องจาก บริษัททั้งสองแห่งดังกล่าว เป็นลูกหนี้ของ GLH การกระทำความผิดดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อตัวบริษัทเหล่านั้นและGLH เอง

สำนักอัยการของประเทศกัมพูชาได้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและได้ส่งฟ้องเรื่องดังกล่าวเป็นคดีอาญาต่อศาล โดยการกระทำของบุคคลทั้งสี่เข้าข่ายเป็นความผิดฐานฉ้อโกงที่เกิดขึ้นในกรุงพนมเปญ ขณะนี้กระบวนการฟ้องร้องอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของศาล และสำนักงานอัยการของกัมพูชาอยู่ระหว่างร้องขอให้นำตัวบุคคลทั้งสี่ มาอยู่ภายใต้การควบคุมของศาลฯ

บริษัทฯจะคอยติดตามคดีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและให้ความร่วมมือกับศาลและสำนักงานอัยการของกัมพูชา หากมีความคืบหน้าประการใดทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป