แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของบริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด ต่อ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

04 Feb 2019

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงว่า จากการที่บริษัท เจทรัสต์ จำกัด (JTrust Co., Ltd) ในฐานะโจทก์ที่ 1 และ บริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด (JTrust Asia Pte. Ltd.) ในฐานะโจทก์ที่ 2 ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ ต่อศาลอาญา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เป็นคดีหมายเลขดำที่ อ. 1346/2561 โดยกล่าวหาว่าบริษัทฯกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท โดยการโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันนัดฟังคำสั่งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 31 มกราคม 2562 นี้ ศาลได้มีคำสั่ง ยกฟ้องของโจทก์ เนื่องจากศาลเห็นว่าข้อความที่บริษัทฯลงในเว็บไซต์ ไม่เป็นการทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง