ชี้แจงข้อมูลตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ข่าวหุ้นลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

22 Nov 2018

บริษัทกรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวของบริษัทฯ ที่ลงในเว็บไซต์ข่าวหุ้นฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เกี่ยวกับคดีหมายเลขดำที่ 83/2561 ว่าในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลแพ่ง ให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวบริษัทฯ โดยขอให้ศาลสั่งให้เจทรัสต์ เอเชียฯ วางเงินประกันค่าเสียหายของบริษัทฯ ซึ่งศาลได้นัดฟังคำสั่งของศาลในเรื่องดังกล่าวในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ เป็นผู้ร้องขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนี้ต่อบริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี

การชี้แจงนี้เพื่อมิให้นักลงทุน และประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลของคำสั่งของศาลที่จะมีในวันที่ 7 ธันวาคม 2561ตามที่เว็บไซต์ข่าวหุ้นฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ได้พาดหัวข่าวว่า “GL ไร้สำรองหนี้ฉาวหนุนงบ Q3/61 พลิกบวกอ่อน ๆ จับตา! ศาลนัดฟังคดีเจทรัสต์ วันที่ 7 ธันวาคมนี้” และ “บริษัทขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ศาลได้ดำเนินการไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเสร็จสิ้นและศาลกำหนดวันนัดฟังคำสั่ง คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวและนัดชี้สองสถานในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะแจ้งให้ทราบตามความเหมาะสมต่อไป”

ในสำนวนของกระบวนพิจารณาคดีหลักนั้น ปัจจุบันศาลยังไม่ได้กำหนดนัดสืบพยานเพื่อพิจารณาคดีแต่อย่างใด บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเริ่มสืบพยานภายในปี 2562 และคดีดังกล่าวน่าจะใช้เวลาในการสืบพยาน 1-3 ปี ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใดบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบตามความเหมาะสมต่อไป

ในสำนวนของกระบวนพิจารณาคดีหลักนั้น ปัจจุบันศาลยังไม่ได้กำหนดนัดสืบพยานเพื่อพิจารณาคดีแต่อย่างใด บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเริ่มสืบพยานภายในปี 2562 และคดีดังกล่าวน่าจะใช้เวลาในการสืบพยาน 1-3 ปี ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใดบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบตามความเหมาะสมต่อไป