แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับประกอบธุรกิจการประมูลและการค้าโบราณวัตถุโดยบริษัท ธนบรรณ จำกัด

02 Oct 2018

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ขอประกาศให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ธนบรรณ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินกิจการด้านการเงินในประเทศไทยได้รับใบอนุญาตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับประกอบธุรกิจการประมูลและการค้าโบราณวัตถุ

โดยใบอนุญาตนั้นสำหรับประกอบธุรกิจการประมูลในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อย่างไรก็ตามบริษัทธนบรรณได้ยื่นขอใบอนุญาตสำหรับประกอบธุรกิจการประมูลและการค้าโบราณวัตถุในกรุงเทพมหานครแล้ว

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 บริษัทกรุ๊ปลีสประกาศแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ซึ่งในประเทศไทยบริษัทเตรียมเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบธุรกิจจากการเป็น “ดิจิทัลไฟแนนซ์” ให้เป็น “ไลฟ์ไซเคิลไฟแนนซ์” พร้อมกันนั้นบริษัทได้รวมบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่นการซื้อสินทรัพย์รถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าสู่ธุรกิจปัจจุบัน บริษัทเห็นว่าธุรกิจการประมูลเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ “ไลฟ์ไซเคิลไฟแนนซ์” และจากการที่บริษัทธนบรรณได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการประมูลนั้นจะเป็นก้าวสำคัญในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยต่อไป