ศาลสิงคโปร์ยกคำขอห้าม GLH ดำเนินธุรกิจตามปกติทันทีของ JTA และอนุญาตให้ GLH ดำเนินธุรกิจได้ปกติ

26 Jan 2018

ในช่วงเดือนนี้ J Trust Asia (“JTA”) ได้ดำเนินการฟ้องคดีต่อบริษัทและบริษัทลูกของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“GL”) ทั้งในไทยและในสิงคโปร์ ซึ่งขณะนี้กระบวนการทางกฎหมายอยู่ในระหว่างช่วงเริ่มต้น โดยเบื้องต้นศาลได้มีคำสั่งอนุญาตชั่วคราวตามที่ JTA ยื่นคำขอแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ GL ยังไม่มีโอกาสได้ยื่นคำให้การหรือคำโต้แย้งต่อศาล ทั้งนี้ ศาลยังไม่ได้มีคำวินิฉัยในเนื้อหาของข้อพิพาทแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นครั้งแรกที่ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ที่กระบวนการทางศาลได้เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความทั้งสองฝ่ายก่อนการพิจารณาตัดสินคำร้องขอของ JTA ซึ่งได้ร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งห้าม GLH ดำเนินการขายทรัพย์สินและห้ามโอนเงินทุนระหว่างบริษัทย่อยของ GL ในทันที ทั้งนี้ GLH เป็นบริษัทลูกในประเทศสิงคโปร์และจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดการการลงทุนของ GL และการซื้อขายทรัพย์สินและโอนเงินทุนระหว่างกันในบริษัทย่อยนั้น ถือได้ว่าเป็นธุรกิจปกติของ GLH ซึ่งภายหลังจากศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ได้รับฟังข้อโต้แย้งจากทั้งสองฝ่าย ศาลได้มีคำสั่งปฏิเสธคำร้องของ JTA ที่ขอต่อศาลไม่ให้ GLH ดำเนินธุรกิจตามปกติในทันทีดังกล่าว

ถึงแม้ว่านี่อาจจะเป็นข่าวดีเล็กน้อย แต่ก็เป็นครั้งแรกที่ศาลได้พิจารณาคำร้องและโต้แย้งจากทั้งสองฝั่งและ GL ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการต่อสู้คดีต่อไป และหวังว่าครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกของชัยชนะในครั้งต่อๆไปของ GL.