27 เมษายน 2560 : บอร์ด GL สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้น

27 Apr 2017

นายมิทซึจิ โคโนชิตะ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL ผู้นำธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์ในอาเซียน เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราระหว่าง 0.2470 ถึง 0.2740 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะประกาศอัตราที่แน่นอนภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560