วีดีโอประชุมนักวิเคราะห์ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560

09 Mar 2017

งานประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแจกแจงงบการเงิน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ห้องสโรชา โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

ในวันดังกล่าว คุณทะซึยะ โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริหาร ได้แถลงการอธิบายถึงข้อกังวลในการทำธุรกรรมของบริษัทในสิงคโปร์และไซปรัส

โปรดดูที่ URL ต่อไปนี้ สำหรับวิดีโอในวันดังกล่าว