ชี้แจงเรื่องข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น

08 Mar 2017

เรียนนักลงทุนทุกท่าน

เนื่องจาก ข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้น ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับคำถามจากผู้ถือหุ้น และนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาเป็นจำนวนมาก

บริษัทใคร่ขอเรียนชี้แจงว่า ข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นฉบับ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ดังกล่าวนั้น เป็นข่าวที่ไม่ถูกต้อง และเป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง ดังนั้น บริษัทได้ขอให้ทางหนังสือพิมพ์ระงับข่าวดังกล่าว รวมทั้งให้ประกาศคำขออภัยลงในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอขอบคุณ

 

(นายทัตซึยะ โคโนชิตะ)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทกรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)