บริษัท GL Finance Plc. และตัวแทนรัฐบาลประเทศสหรัฐในนาม OPIC ได้เซ็นสัญญาข้อตกลงเงินกู้ร่วมกัน เพื่อประกันเงินกู้จาก WorldBusiness Capital Inc. โดยรับการสนับสนุนค้ำประกันจาก OPIC

14 Feb 2017

บริษัท GL Finance Plc. (กัมพูชา) กำลังอยู่ในขั้นตอนการผูกพันสัญญาเงินกู้จำนวน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับ WorldBusiness Capital, Inc. (WBC *1) ข้อตกลงจะได้รับการรับประกันจาก OPIC (*2) สถาบันพัฒนาด้านการเงินของรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน ดี ซี เอกสารการขอกู้ยืมได้อยู่ในกระบวนการพิจารณาและการจ่ายเงินงวดแรกคาดหวังว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 2 ปี 2560 ข้อตกลงการช่วยเหลือทางการเงินจาก OPIC มีข้อกำหนดว่าต้องมีผู้ค้ำประกันจากสหรัฐและเงินลงทุนจาก Creation Investments (*3) โดย บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ค้ำประกันในส่วนนี้ ข้อตกลงการช่วยเหลือทางการเงินของ OPIC ในครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูของแหล่งเงินทุนอื่นๆ จาก OPIC รวมทั้งเงินทุนจากสถาบันการเงินอื่นๆ สำหรับ GL ในภายภาคหน้า

เหตุผลสำคัญของโอกาสทางธุรกิจอันยอดเยี่ยมสำหรับ GL ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก OPIC ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งสิทธิมนุษยชนของประชากรโลกให้ดีขึ้น ทั้งจากการสนับสนุนของ Creation Investments Capital Management ซึ่งเป็นนักลงทุนระยะยาวของ GL

*1 WorldBusiness Capital, Inc. (WBC) ก่อตั้งในปี 2546 ซึ่งมีฐานที่ตั้งใน ฮาร์ทฟอร์ด รัฐคอนเน็ค-ติกัท เป็นบริษัทการเงินเพื่อการลงทุนโดยตรงที่เสนอเงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นเพื่อช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ในการแข่งขันระดับโลก บริษัทประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายภาษาและการประกอบธุกิจในด้านต่างๆ จากหลายสาขาทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งภาพรวมของผลงานการดำเนินงานด้านการเงินที่ประสบความสำเร็จจากหลายภาคส่วนที่ผ่านมา WBC มุ่งเน้นการปล่อยกู้ให้กับภาคส่วนที่มีสินทรัพย์หนาแน่น เช่น โรงงาน ผู้ค้าส่ง การบริการกระจายสินค้า การขนส่ง ธุรกิจการเกษตร การแปรรูปอาหาร การห่อบรรจุภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์หมุนเวียน ปล่อยเช่าเครื่องมือ และ เงินทุนเพื่อพาณิชย์ ผู้กู้ทั้งหมดจะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจของสหรัฐ โดยทั่วไปผู้กู้จะมีรายได้ประมาณ 10-150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ WBC เป็นหุ้นส่วนในการปล่อนสินเชื่อที่ได้รับการรับรองกับ the Overseas Private Investment Corporation (OPIC) หรือสถาบันพัฒนาด้านการเงินของรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา

*2 Overseas Private Investment Corporation (OPIC) บรรษัทการลงทุนเอกชนในต่างประเทศเริ่มก่อตั้ง ในปี 2514 เป็นสถาบันพัฒนาด้านการเงินของรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาที่มีการบริหารจัดการด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งเงินภาษีจากส่วนภาครัฐ โดยทำหน้าที่ช่วยเหลือภาคเอกชนระดมเงินทุนและลงทุนในการบุกตลาดเกิดใหม่ เพื่อสร้างรายได้ ตำแหน่งงานและโอกาสในการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ นับแต่ 30 กันยายน 2559 OPIC ยอดรวมในโครงการเท่ากับ 21.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บรรลุเป้ามายดังกล่าวด้วยการจัดหาเงินทุน การค้ำประกัน การรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง และการสนับสนุนกองทุนเพื่อการลงทุน ในขณะที่เงินทุนไม่สามารถถูกจัดสรรได้จากแหล่งอื่น

โครงการทั้งหมด OPIC มุ่งเน้นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความเป็นอยู่ในสังคม รวมทั้งเคารพในสิทธิมนุษยชนและสิทธิของลูกจ้าง OPIC มีการรักษามาตรฐานที่สูงเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในอุตสาหรรมและท้องถิ่นของประเทศที่ได้รับเงินทุนช่วยเหลือ มีการให้บริการสำหรับกลุ่มธุรกิจใหม่และที่ต้องการขยายเครือข่าย ในมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก

*3 Creation Investments Capital Management: บรรษัทการลงทุนเอกชนซึ่งมีฐานที่ตั้งในชิคาโก มุ่งเน้นการระดมทุนในตลาดเกิดใหม่ ในปัจจุบันมีแนวนโยบายทางการเงินถึง 15 แบบกับบริษัททางการเงินทั้งในลาตินอเมริกา เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปตะวันออก Creation มีทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดาและธุรกิจขนาดย่อมที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากทางธนาคารกว่า 7 ล้านราย รวมเป็นยอดเงินกู้ทั้งหมดกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนของบรรษัททั้งเป็นนักลงทุนสถาบันและส่วนบุคคลที่ต่างมุ่งหวังในการสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจและการตอบแทนสังคม

Creation เป็นผู้ถือหุ้นใน GL เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี และเป็นบรรษัทรับประกันตราสารเงินฝากจำนวนมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ