GL บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

08 Feb 2017

ริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือโดยนายมุเนะโอะ ทาชิโร่ (กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 100,000 บาท ณ สภากาชาดไทย โดยมีม.ร.ว. ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ (ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้) และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย (รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา