13 กรกฎาคม 2564 : กรุ๊ปลีส เคลียร์ชัด จบทุกข้อ ในทุกประเด็นของ GLH ชำระหนี้ครบถ้วน คำสั่งศาลถูกปลดออก และปลดล็อคข้อข้องใจ KPMG เรียบร้อย จากนี้พร้อมเดินหน้าธุรกิจเต็มที่ หลังจบโควิด

13 ก.ค. 2564

GLH (Group Lease Holding Pte. Ltd.) ได้ชำระค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์ครบเต็มจำนวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,187 ล้านบาท ทำให้คำสั่งของศาลที่มีต่อ GLH ได้ถูกปลดออกไป ส่งผลให้ข้อข้องใจของ KPMG ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย จากนี้บริษัทพร้อมเดินหน้าธุรกิจต่อเต็มที่ หลังสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดดีขึ้น

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 GLH (Group Lease Holding Pte. Ltd.) บริษัทย่อยที่บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์ส่วนที่เหลือครบเต็มจำนวนแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคำพิพากษาศาลสูงของประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ได้วินิจฉัยว่า GLH และจำเลยรายอื่นๆ ต้องร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ 70 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,187 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 30% ของค่าเสียหายที่ JTA เรียกร้อง โดยความเสียหายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้น คิดเป็นเงินประมาณ 49 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,527 ล้านบาท) เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งครบกำหนดชำระให้แก่ JTA ในเดือนมีนาคม 2563 แต่ GL ได้ระงับการจ่ายเงินเนื่องจากการกระทำของ JTA เอง

การชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลสิงคโปร์อย่างครบถ้วนนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นหนึ่งในข้อข้องใจหลักของ KPMG ในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทในปี 2563 และความไม่แน่นอนทางกฎหมายไปได้ และเมื่อได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลสิงคโปร์จนครบแล้ว ดังนั้นคำสั่งศาลที่มีต่อ GLH จึงได้ถูกปลดออกไป และนั่นทำให้ทั้งธุรกิจของเรา และ KPMG ไม่ติดปัญหาอีกต่อไป นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถเปิดเผยงบการเงินปี 2563 ได้”

นายริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลสิงคโปร์ที่มีต่อ GLH และเมื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษานี้เสร็จสิ้นแล้ว เราไม่เพียงแต่ได้รับการยกเลิกคำสั่งศาลที่มีต่อ GLH แต่ยังทำให้เราสามารถใช้ทรัพย์สินทั้งหมดของกลุ่มเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของเราได้ และเป็นการแสดงให้เห็นด้วยว่าบริษัทฯ ของเรายังคงมีเสถียรภาพที่ดี มีความสามารถและความแข็งแกร่งทางการเงิน และชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน และนับจากนี้ บริษัทฯ พร้อมที่จะเดินหน้า มุ่งดำเนินธุรกิจของเราอย่างเต็มที่ หลังจากสถานการณ์โควิดดีขึ้น


ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท สยามพีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
สุทิศา ไตรกิศยาโสภณ หรือ ภูมิรพี ศิริบรรณ
โทร.0-2693-7835-8 ต่อ 25 หรือ 21 มือถือ 098-996-2454 หรือ 081-587-5199