24 สิงหาคม 2560 : GL ยันผู้ถือหุ้นใหญ่ถูกยึดหุ้นขายทอดตลาดไม่กระทบบริษัทฯ เตรียมหาแนวทางขอคัดค้านการขาย

24 Aug 2017

บมจ.กรุ๊ปลีส หรือ GL ผู้นำธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์ในภูมิภาคเอเชีย ออกโรงชี้แจงกรณีสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 ออกประกาศเตรียมนำหุ้น GL ของบริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GL ออกขายทอดตลาด ยืนยันเป็นคดีความที่เกิดขึ้นระหว่างโจทก์และบริษัทที่เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ เท่ากับว่า GL ไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบชดใช้เงินแต่อย่างใดและไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ด้านผู้บริหารระบุ บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด อยู่ระหว่างหาแนวทางคัดค้านการนำหุ้นออกขายทอดตลาด ชี้หุ้นที่ถูกนำมาขายทอดตลาดครั้งนี้มีสัดส่วนเพียง 0.87% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มั่นใจไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะในการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

จากกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 ได้ออกประกาศเรื่องการขายทอดตลาดหุ้น บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะจำเลยที่ 1 ในคดีศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยบริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ APFH มีสถานะเป็นหนึ่งในถือหุ้นใหญ่ของ GL นั้น

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL ผู้นำธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์ในภูมิภาคเอเชีย กล่าวชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GL โดยถือครองหุ้นจำนวน 158,911,191 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10.42% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สำหรับคดีความที่เกิดขึ้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างโจทก์กับบริษัทที่เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GL เท่านั้น ดังนั้น GL จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการชดใช้เงินให้แก่โจทก์ และมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือการบริหารภายในบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำหรับหุ้น GL ของบริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่จะถูกนำออกขายทอดตลาดนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 13,395,771 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.87% ของจำนวนหุ้น GL ทั้งหมด จึงไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะการเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GL เนื่องจากภายหลังการขายทอดตลาดครั้งนี้ จะยังคงเหลือหุ้น GL ที่ถือครองอยู่อีกจำนวน 145,515,420 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 9.53% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด อยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการนำไปสู่การคัดค้านหรือยุติการนำหุ้น GL ออกขายทอดตลาดในครั้งนี้

ประธานคณะกรรมการบริหาร GL กล่าวว่า การที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 มีประกาศขายทอดตลาดหุ้น GL ครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าบริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด ไม่มีความสามารถชำระเงินให้แก่โจทก์แต่อย่างใด ขณะเดียวกัน จะไม่มีหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่จะต้องถูกนำมาขายทอดตลาดเพิ่มเติมในภายหลัง

“เราขอให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่าการนำหุ้นออกขายทอดตลาดครั้งนี้ เป็นคดีความที่เกิดขึ้นระหว่างโจทก์และบริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด ดังนั้น GL จึงไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบหรือชดใช้เงินให้แก่โจทก์ โดยคณะผู้บริหารของ GL ยังคงมุ่งมั่นในการบริหารงานและขยายธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์ในภูมิภาคเอเชียตามแผนงานที่วางไว้เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง” นายทัตซึยะ กล่าว