8 มิถุนายน 2566: ตลท. ตอบรับคำขอขยายเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนของ GL

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ “GL” เปิดเผยว่า “GL มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ ในวันนี้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ตอบรับคำขอขยายเวลาการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนของบริษัทฯ ถึงเดือนพฤศจิกายน 2567 ซึ่งจากเดิมที่กำหนดไว้ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 นับเป็นระยะเวลาที่เพียงพอในการที่บริษัทฯ จะแก้ไขเหตุเพิกถอนได้ โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญก็คือ GL จะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 – 2566 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทันทีที่บริษัทฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้นแล้วเสร็จ ตลท. จะขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินที่ล่าช้าทั้งหมดภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567”

นายริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ “GL” กล่าวว่า “นี่เป็นไปตามแผนของบริษัทฯ ที่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2564 – 2566 เพื่อที่จะสามารถเปิดเผยงบการเงินได้อย่างโปร่งใสและมีคุณสมบัติในการกลับมาซื้อขายหลักทรัพย์ได้เป็นปกติในที่สุดอันเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรึกษา และทำความเข้าใจกับทางผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว และบริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ทันตามกำหนดเวลาของ ตลท. ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าของสถานะทางการเงินและการตลาดที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ ให้ท่านทราบต่อไป”