28 มิถุนายน 2566: คณะกรรมการตรวจสอบของ GL เสนอแต่งตั้ง HLB เป็นผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เสนอแต่งตั้ง HLB หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาและการบัญชีอิสระที่มีเครือข่ายทั่วโลกและครอบคลุม 156 ประเทศ เป็นผู้สอบบัญชี นับเป็นก้าวที่สำคัญในการเปิดเผยงบการเงินบริษัทและดำเนินการให้มีคุณภาพเพื่อกลับมาซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “คณะกรรมการของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติวาระการประชุมและหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท (AGM) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอชแอลบี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด (HLB) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นข่าวที่น่ายินดียิ่ง เพราะนั่นหมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับใบเสนอราคาจากหนึ่งในผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. คณะกรรมการฯ ของบริษัทได้ตรวจสอบคุณสมบัติและประสบการณ์ของ HLB แล้ว และมีความเห็นว่า HLB น่าจะเป็นผู้สอบบัญชีที่ดีสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจาก HLB เป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาและการบัญชีอิสระที่มีเครือข่ายทั่วโลกและครอบคลุม 156 ประเทศ โดยมีสำนักงาน จำนวน 1,128 แห่ง และยังมีพนักงานมากกว่า 40,000 คนอีกด้วย อีกทั้ง ยังอยู่อันดับที่ 10 ตามการจัดลำดับโลก

ขณะนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่จะพิจารณาอนุมัติให้ HLB เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. มาทำงานร่วมกัน ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถบรรลุและเปิดเผยงบการเงินของปี 2564, 2565 และ 2566 ได้ เป็นเวลานานมากแล้วที่บริษัทไม่มีผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน จนทำให้เกิดความล่าช้าในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท และท้ายที่สุดส่งผลให้การซื้อขายหุ้น GL นั้น ถูกระงับ จึงนับเป็นช่วงเวลายากลำบากมากว่า 2 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก้าวผ่านปัญหาทุกอย่างมาแล้ว และขณะนี้บริษัทมีผู้สอบบัญชีที่พร้อมทำงานให้กับบริษัท ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเดินไปข้างหน้าของผู้ถือหุ้นบริษัท”

นายริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่าอย่างที่ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนของแผนการสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่สำหรับปี 2564 ถึง 2566 ของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งจะทำให้เราสามารถเปิดเผยงบการเงินให้ทันถึงปัจจุบัน และสามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นบริษัท ทั้งนี้ บริษัทรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ HLB มาสอบทานและตรวจสอบงบการของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่เคยมีสิ่งใดให้ปิดบังซ่อนเร้นมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และบริษัทพร้อมเสมอที่จะถูกตรวจสอบ บริษัทได้ทำบัญชีในรอบไตรมาสและในรอบปีไว้แล้วเป็นการภายใน และพร้อมจะทำงานร่วมกับ HLB ได้ทันที เพื่อทำการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบความคืบหน้าดำเนินการของบริษัท และเพื่อให้เรามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการอนุญาตให้สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทได้อีกครั้ง จึงนับว่าเป็นก้าวที่ดี และบริษัทรู้สึกตื่นเต้นที่จะรายงานความคืบหน้าของบริษัทให้ทุกท่านทราบ”