11 กรกฎาคม 2566: JTA พยายามยื่นขอฟื้นฟูกิจการของ GL ในประเทศไทย เป็นครั้งที่สาม หลังจากความพยายามในสองครั้งแรกไม่เป็นผล

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อยากให้ลองพิจารณาการกระทำของ บริษัท เจทรัสต์ เอเซีย พีทีอี จำกัด (“JTA”) ต่อ GL โดยในปี 2562 ศาลล้มละลายกลางได้ยกคำร้องขอขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท JTA ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปจนถึงชั้นศาลฎีกาซึ่งพากษายืนยกคำร้องในที่สุด ต่อมาในเดือนเมษายนปีนี้ JTA ได้ยื่นคำร้องขอขอฟื้นฟูกิจการของ GL เป็นครั้งที่สอง GL ได้ยื่นคัดค้านให้ถอนคำร้องขอดังกล่าว และศาลไม่ได้รับคำร้องนั้นเพราะ JTA ถอนคำร้องไป มาถึงวันนี้ JTA ได้พยายามเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งศาลได้รับไต่สวนคำร้องไว้ เนื่องจากทรัพย์สินของบริษัทมีมากกว่าหนี้สิน บริษัทจึงไม่ได้ตกเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างชัดเจน บริษัทจะต่อสู้กับคำร้องที่ไม่มีมูลนี้ และจะใช้การกลั่นแกล้งในทางกฎหมายนี้เป็นเหตุเรียกให้มีการชดใช้ค่าเสียหายจากJTA ต่อไป อย่างที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้การเริ่มฟ้องคดีในปี 2561 ว่าบริษัทจะต่อสู้และมีชัย และในท้ายสุด JTA ต้องชดใช้ ทีมผู้บริหารและข้าพเจ้าจะยังคงยืนยันคำเดิมในวันนี้”

นายริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า“เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า JTA กำลังใช้กระบวนการในชั้นศาลของไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเป็นเครื่องมือในการสร้งความเสียหายให้แก่ GL ศาลไทยได้ยกคำร้องโดยให้ความเห็นว่าบริษัทได้ได้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างชัดแจ้งไปแล้ว ตลอดไปจนถึงชั้นศาลฎีกา ความพยายามของ JTA ในการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของ GL ในประเทศไทยได้ล้มเหลวมาแล้ว 2 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่สามที่ร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ เจตนารมย์ของกลุ่มบริษัทและผู้บริหารของ JTAยังคงใช้กระบวนการทางกฎหมายที่ไม่สุจริตโจมตี GL และใช้กระบวนการทางกฎหมายที่ไม่ถูกต้องกับสิทธิที่มีอยู่ในการดำเนินกระบวนการในชั้นศาลนั้น ซึ่งมันชัดเจนที่ JTA ใช้การฟ้องคดีต่อศาลโดยไม่ใสสะอาด บริษัทกำลังจะยื่นข้อเท็จจริงนี้ในทุกศาลและบริษัทมั่นใจว่าศาลจะเข้าใจเจตนาที่ละโมบ การละเมิดสิทธิ และการกระทำที่ไม่สุตจริตของ JTA  บริษัทจะต้องชนะและบริษัทจะใช้ชัยชนะทางกฎหมายนี้บังคับให้ JTA ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท”