12 กันยายน 2566: คำร้องเลิกกิจการ GLH ถูกระงับ ตั้งผู้ชำระบัญชีชั่วคราวเข้าดูแลทรัพย์สินของ GLH

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เมื่อไม่นานมานี้ JTA ได้ยื่นคำร้องขอให้เลิกกิจการ GLH ในประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม แทนที่จะดำเนินการเลิกกิจการ GLH กลับมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีชั่วคราว (“ผู้ชำระบัญชี”) ของ GLH เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 โดยหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี คือ ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมทรัพย์สินของ GLH ส่วนเหตุผลที่ตั้งผู้ชำระบัญชีในครั้งนี้นั้น มีผลมาจากการเรียกร้องหนี้ที่เกี่ยวเนื่องจากสัญญาลงทุน ฉบับที่ 2 ระหว่าง บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย กับ JTA บริษัทมีคดีฟ้องร้องในประเทศไทยเกี่ยวกับสัญญาลงทุนฉบับนี้ และบริษัทจะต่อสู้ในประเทศไทยต่อไป เพราะบริษัทเชื่อว่า บริษัทมีข้อโต้แย้งที่ชัดเจนพอที่จะชนะคดี นอกจากนี้  บริษัทจะอุทธรณ์คดีดังกล่าวข้างต้น ในประเทศไทยนั้น ศาลฏีกาได้รับฏีกาคดีของบริษัทไว้แล้ว โดยเป็นคดีที่บริษัทเรียกค่าเสียหายจาก JTA เป็นเงินจำนวน 685 ล้านบาท และบริษัทได้ชนะคดีดังกล่าวแล้วในศาลชั้นต้น อีกทั้งบริษัทยังมีคดีฟ้องร้อง JTA อีก 1 คดี ซึ่งเป็นคดีที่บริษัท ฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนมากกว่า 9 พันล้านบาท ซึ่งจะมีการพิจารณาคดีต่อไปภายในปีนี้ นอกจากนั้น บริษัทจะพยายามเรียกร้องค่าชดเชยเพิ่มเติมจาก JTA รวมถึงในกรณีการตั้งผู้ชำระบัญชีนี้ด้วย การดำเนินการทางกฎหมายอันไม่สุจริตใดๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคตของ JTA ซึ่งเป็นการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมจะทำให้บริษัทมีมูลเหตุในการเรียกร้องค่าชดเชยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต”

นายริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “บริษัทมีความยินดีที่กระบวนการเลิกกิจการ GLH ได้ถูกระงับชั่วคราวในครั้งนี้ ข้าพเจ้าคิดว่า มันมีความชัดเจนที่ว่ากระบวนการเลิกกิจการดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่จะถูกปฏิเสธ  นั่นคือเหตุผลว่า ทำไมถึงมันจึงอยู่ระหว่างการงดพิจารณา และมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของ GLH เพื่อดูแลทรัพย์สินของ GLH แทน แม้ว่าเราจะปฏิเสธความคิดที่ว่า GLH ต้องการผู้ชำระบัญชี เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินของ GLH เนื่องจากในขณะที่คดีในประเทศสิงคโปร์ยังคงดำเนินอยู่นั้น ฝ่ายบริหารของ GLH ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลสิงคโปร์ที่มีต่อ GLH ซึ่งมีคำสั่งห้ามโอนย้ายทรัพย์สิน บริษัทมีความยินดีที่มีกระบวนการการเลิกกิจการดังกล่าวได้ถูกระงับชั่วคราว ดังนั้น บริษัทจึงสามารถทุ่มเทพลังเพื่อเอาชนะคดีหลักในประเทศสิงคโปร์ได้”