Categories
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

07 มกราคม 2565: กรุ๊ปลีสยื่นขอให้ศาลพิจารณาคดีอาญาที่ฟ้อง JTA และพวกอีก 2 คน หลังจากชนะคดีร้องขอฟื้นฟูกิจการ

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 กรุ๊ปลีสได้ฟ้องคดีอาญากับ JTA และกรรมการของ JTA อีก 2 คน คือ นายโนบุโยชิ ฟูจิซาวะ และ นายชิเกะโยชิ อาซาโนะ (ปัจจุบันเป็นอดีตกรรมการของ JTA) ในข้อหาร่วมกันยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการกรุ๊ปลีส ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างเท็จว่ากรุ๊ปลีสอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการ ฟื้นฟูกิจการ         อันเป็นเหตุให้ชื่อเสียงของกรุ๊ปลีสได้รับความเสียหาย อีกทั้งยังทำให้บริษัทขาดความน่าเชื่อถือ ในหมู่นักลงทุน จึงส่งผลเสียต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ศาลฎีกาแห่งประเทศไทย ได้ยกคำร้อง   ขอฟื้นฟูกิจการของ JTA อันเป็นคุณแก่กรุ๊ปลีส ฉะนั้นจะไม่มีการยื่นอุทธรณ์สำหรับคดีนี้โดย JTA อีกต่อไป และคดีนี้ถึงที่สุดแล้ว เรารู้สึกยินดีที่เราสามารถเดินหน้าต่อไปได้ และพิสูจน์ให้เห็นว่าคำกล่าวหาของ JTA ที่ว่ากรุ๊ปลีสจะต้องเข้าฟื้นฟูกิจการนั้นไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งจะทำให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ของกรุ๊ปลีสมั่นใจในสถานะของบริษัทมากยิ่งขึ้น”

นายริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “ในขณะที่เรารู้สึกยินดีที่ศาลฎีกาได้ยุติข้อสงสัยในเรื่องที่กรุ๊ปลีสมีสถานะต้องเข้าฟื้นฟูกิจการ นั้น ในมุมมอง ของพวกเรา JTA นายโนบุโยชิ ฟูจิซาวะ และ นายชิเกะโยชิ อาซาโนะ ได้กระทำความผิดทางอาญา ตามมาตรา 90/80 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 พวกเขาได้ยื่นคำร้องอันเป็นเท็จในการขอฟื้นฟูกิจการกรุ๊ปลีส ต่อศาลล้มละลายกลาง คดีนี้ได้ถูกสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว เพื่อรอให้มีคำพิพากษาจนถึงที่สุดในคดีฟื้นฟูกิจการ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 กรุ๊ปลีสจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอให้พิจารณาคดี อาญาที่ฟ้องต่อ JTA นายโนบุโยชิ ฟูจิซาวะ และ นายชิเกะโยชิ อาซาโนะ นี้ใหม่ ศาลจึงได้กำหนดนัดพร้อม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาว่า จะนำคดีกลับมาพิจารณาใหม่หรือไม่ ซึ่งการลงโทษสำหรับ คดีอาญาของจำเลยดังกล่าว คือ หากบริษัทชนะคดีนี้ จำเลยต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสามแสนบาท หรือจำคุกไม่เกินสามปี หรือทั้งปรับทั้งจำ และเราจะขอความเป็นธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะติดตามให้ JTA และกรรมการแต่ละคนของ JTA ชดใช้ความเสียหายที่พวกเขาทำกับกรุ๊ปลีส และผู้ถือหุ้นของพวกเรา และจะทำให้พวกเขาต้องชดใช้ผลของการกระทำในคดีอาญานี้ ซึ่งในประเทศไทย ศาลล้มละลายกลางจะเป็นศาลที่พิจารณาคดีอาญาอันเกี่ยวเนื่องกับการยื่นขอฟื้นฟูกิจการอันเป็นเท็จ โดยศาลดังกล่าวยังเป็นศาลเดียวกันกับศาลที่พิพากษาให้กรุ๊ปลีส ชนะคดีฟื้นฟูกิจการล่าสุด เนื่องจากพิพากษา ว่า กรุ๊ปลีสไม่เข้าข่ายตามข้อกำหนดที่ต้องเข้าฟื้นฟูกิจการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าต้องการจะกล่าวเพิ่มเติมว่า กรุ๊ปลีสยังคงมีคดีความที่ฟ้อง JTA อยู่อีก โดยเป็นคดีความที่มีทุนทรัพย์จำนวน 9.13 พันล้านบาท อันเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกรุ๊ปลีส และผู้ถือหุ้นของกรุ๊ปลีส อีกทั้งเรากำลังยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ที่กลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น ไม่ให้กรุ๊ปลีสได้รับเงินจำนวน 685 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้กรุ๊ปลีสได้รับ จากการที่ JTA สร้างความเสียหายให้แก่กรุ๊ปลีส โดยในการยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา เพื่อเรียกร้องเงิน จำนวน 685 ล้านบาท นั้น เราจะอ้างคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ยกคำร้องของ JTA ในการยื่นอุทธรณ์ขอฟื้นฟูกิจการ

Categories
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

23 ธันวาคม 2564 : ผลออกชัด กรุ๊ปลีส ชนะคดีชั้นศาลฎีกา คดีถึงที่สุด

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

23 ธันวาคม 2564

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ศาลฎีกาสูงสุด ของประเทศไทย มีคำพิพากษาที่เป็น ผลดีแก่ กรุ๊ปลีส โดยศาลได้ปฏิเสธคำขอฎีกาของ JTA ในคดีฟื้นฟูกิจการ ที่ยื่นโดย JTA เดิมทีศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งยกคำร้องของ JTA ที่กล่าวหาว่า กรุ๊ปลีสล้มละลาย และต่อมาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ก็ได้มีคำสั่งยืนตามศาลล้มละลายกลาง และแม้ว่าจะพ่ายแพ้ ทางกฎหมายถึง 2 ครั้ง แต่ JTA ยังพยายามยื่นฎีกาคำสั่งไปยังศาลฎีกา จนในวันนี้ ศาลฎีกาได้มีคำสั่งว่า คำตัดสินของศาลฎีกานั้น จะไม่แตกต่างจากคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงได้ยกคำขอฎีกาของ JTA ดังนั้น คดีจึงถึงที่สุด ทาง JTA จะไม่สามารถยื่นฎีกาได้อีกต่อไป เรารู้สึกยินดีที่เราสามารถ เดินหน้าต่อไปได้ และสามารถแสดงให้เห็นว่า คำกล่าวหาของ JTA ที่กล่าวหาว่า กรุ๊ปลีสล้มละลายนั้น เป็นเรื่องหลอกลวง

นายริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “ในขณะที่เรารู้สึกยินดีที่ศาลฎีกาได้ยุติข้อสงสัยในเรื่องที่กรุ๊ปลีสมีสถานะล้มละลาย การต่อสู้และ          การชนะคดีความทางกฎหมายทั้ง 3 ครั้งนั้น มีค่าใช้จ่ายมหาศาล อีกทั้งยังทำให้เราเสียชื่อเสียง อย่างมาก ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เราจึงต้องทำให้มั่นใจว่า JTA จะเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อการกระทำของ JTA และต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นของกรุ๊ปลีส

ซึ่งขณะนี้ระบบกฎหมายของไทยได้ยืนยันและทำให้ถึงที่สุดแล้วว่า กรุ๊ปลีสไม่ได้ล้มละลาย และสิ่งที่ JTA กล่าวหานั้น เป็นเรื่องหลอกลวง ซึ่งทำให้ความต้องการของเราที่จะเรียกร้องค่าชดเชยนั้น เพิ่มมากยิ่งขึ้น และเราจะใช้คำพิพากษาของศาลนี้ เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์   ในรูปคดีของเราในคดีเรียกร้องทางแพ่ง ที่กรุ๊ปลีสได้ยื่นฟ้อง JTA ให้ชดใช้เงินจำนวน 9,130 ล้านบาท โดยเป็นค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้กับการดำเนินการทางกฎหมายที่ไม่สุจริตของ JTA ในช่วงวันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2563

 

นอกจากนั้น เรายังจะใช้ผลของศาลฎีกานี้ในการอุทธรณ์ปัจจุบันของเราต่อศาลฎีกา เกี่ยวกับคดีที่เราเคยชนะคดี และได้รับคำพิพากษาให้ได้รับเงินจำนวน 685 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าเสียหาย  จากการที่ JTA กล่าวหาว่ากรุ๊ปลีสล้มละลาย ซึ่งต่อมา ค่าเสียหายจำนวน 685 ล้านบาทนั้น ได้ถูกศาลอุทธรณ์ กลับคำพิพากษาในชั้นอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม จากความเห็นของศาลฎีกาในวันนี้ เราคาดว่าศาลฎีกา จะพิจารณาให้เป็นคุณต่อรูปคดีของเรา และหวังว่าศาลฎีกาจะเห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลชั้นต้น”

Categories
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

13 กันยายน 2564 : GL ในประเทศอินโดนีเซีย จะระงับการปล่อยเงินกู้ใหม่เนื่องจากการกระทำของ JTA

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

13 ก.ย. 2564

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปิดเผยว่า “คณะกรรมการของบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะไม่เพิ่มเงินทุนในบริษัท PT Group Lease Finance Indonesia (“GLFI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย และ GLFI จะหยุดการปล่อยเงินกู้รายใหม่ โดยจะเรียกเก็บเงินที่ได้ปล่อยกู้ไปแล้วจากลูกค้าของ GLFI เท่านั้น หน่วยงานทางด้านการเงินของประเทศอินโดนีเซีย (“OJK”) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน จำนวน 3 ราย (Group Lease Holdings Pte. Ltd. (“GLH”), J Trust Asia Pte. Ltd. (“JTA”) และ PT Wijaya Infrastructure Indonesia) ทำการเพิ่มเงินทุนเพิ่มเติมใน GLFI เป็นจำนวนเงินประมาณ 3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 98 ล้านบาท แต่ JTA ปฏิเสธที่จะเพิ่มเงินทุนดังกล่าว

JTA ไม่เพียงแต่ปฏิเสธการเพิ่มทุนเท่านั้น แต่ JTA ยังได้ขอให้ศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์มีคำสั่งห้าม GLH โอนย้ายทรัพย์สิน หากบริษัทฯ พิจารณาที่จะเพิ่มเงินทุนดังกล่าวด้วยตนเอง จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดใหม่ด้านเงินทุนขั้นต่ำกับ GLFI โดยข้อกำหนดใหม่ด้านเงินทุนนั้น ใช้บังคับกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการเงินทุกแห่งในประเทศอินโดนีเซีย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด บริษัทฯ จะต้องเพิ่มเงินทุนใหม่ใน GLFI ประมาณ 11 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 361 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) และมีการฟ้องร้องของ JTA ต่อกลุ่มบริษัท ในเขตอำนาจศาลต่างๆ และยังมีคำสั่งในประเทศสิงคโปร์ที่ห้ามโอนย้ายทรัพย์สินของ GLH ที่มีสาเหตุมาจาก JTA บริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะไม่ลงทุนเพิ่มใน GLFI ในขณะนี้

บริษัทฯ รู้สึกผิดหวังที่ JTA ขัดขวางไม่ให้ GLH ลงทุนใน GLFI ซึ่งจะทำให้ GLFI ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเงินทุนของ OJK ได้ และทำให้ GLFI ไม่สามารถออกเงินกู้ใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม GLFI จะยังคงเรียกเก็บเงินจากพอร์ตที่ มีอยู่ บริษัทฯ กำลังตรวจสอบกับที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อพิจารณาว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดกับ GLH, GLFI และบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการกระทำของ JTA และ บริษัทฯ จะต่อสู้เพื่อผู้ถือหุ้นของเราและปกป้องธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป”

 

Categories
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

13 กรกฎาคม 2564 : กรุ๊ปลีส เคลียร์ชัด จบทุกข้อ ในทุกประเด็นของ GLH ชำระหนี้ครบถ้วน คำสั่งศาลถูกปลดออก และปลดล็อคข้อข้องใจ KPMG เรียบร้อย จากนี้พร้อมเดินหน้าธุรกิจเต็มที่ หลังจบโควิด

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

13 ก.ค. 2564

GLH (Group Lease Holding Pte. Ltd.) ได้ชำระค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์ครบเต็มจำนวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,187 ล้านบาท ทำให้คำสั่งของศาลที่มีต่อ GLH ได้ถูกปลดออกไป ส่งผลให้ข้อข้องใจของ KPMG ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย จากนี้บริษัทพร้อมเดินหน้าธุรกิจต่อเต็มที่ หลังสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดดีขึ้น

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 GLH (Group Lease Holding Pte. Ltd.) บริษัทย่อยที่บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์ส่วนที่เหลือครบเต็มจำนวนแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคำพิพากษาศาลสูงของประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ได้วินิจฉัยว่า GLH และจำเลยรายอื่นๆ ต้องร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ 70 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,187 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 30% ของค่าเสียหายที่ JTA เรียกร้อง โดยความเสียหายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้น คิดเป็นเงินประมาณ 49 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,527 ล้านบาท) เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งครบกำหนดชำระให้แก่ JTA ในเดือนมีนาคม 2563 แต่ GL ได้ระงับการจ่ายเงินเนื่องจากการกระทำของ JTA เอง

การชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลสิงคโปร์อย่างครบถ้วนนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นหนึ่งในข้อข้องใจหลักของ KPMG ในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทในปี 2563 และความไม่แน่นอนทางกฎหมายไปได้ และเมื่อได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลสิงคโปร์จนครบแล้ว ดังนั้นคำสั่งศาลที่มีต่อ GLH จึงได้ถูกปลดออกไป และนั่นทำให้ทั้งธุรกิจของเรา และ KPMG ไม่ติดปัญหาอีกต่อไป นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถเปิดเผยงบการเงินปี 2563 ได้”

นายริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลสิงคโปร์ที่มีต่อ GLH และเมื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษานี้เสร็จสิ้นแล้ว เราไม่เพียงแต่ได้รับการยกเลิกคำสั่งศาลที่มีต่อ GLH แต่ยังทำให้เราสามารถใช้ทรัพย์สินทั้งหมดของกลุ่มเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของเราได้ และเป็นการแสดงให้เห็นด้วยว่าบริษัทฯ ของเรายังคงมีเสถียรภาพที่ดี มีความสามารถและความแข็งแกร่งทางการเงิน และชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน และนับจากนี้ บริษัทฯ พร้อมที่จะเดินหน้า มุ่งดำเนินธุรกิจของเราอย่างเต็มที่ หลังจากสถานการณ์โควิดดีขึ้น


ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท สยามพีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
สุทิศา ไตรกิศยาโสภณ หรือ ภูมิรพี ศิริบรรณ
โทร.0-2693-7835-8 ต่อ 25 หรือ 21 มือถือ 098-996-2454 หรือ 081-587-5199

 

Categories
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

08 มกราคม 2564 : GL ชำระค่าเสียหายตามคำสั่งศาลสิงคโปร์บางส่วน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างรอการตอบรับ

GL ชำระค่าเสียหายตามคำสั่งศาลสิงคโปร์บางส่วน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างรอการตอบรับ

08 Jan 2021

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 GL ได้จ่ายเงินจำนวน 37,000,000 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 1,100,000,000 บาท) ให้แก่ JTA ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ที่ได้ตัดสินไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ให้ GLH และจำเลยอื่นๆ ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจำนวนเงินราว 70 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,187 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินเพียง 30% โดยประมาณของจำนวนเงินที่ JTA ฟ้องมา โดยความเสียหายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น จำนวน 49 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,527 ล้านบาท) เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2563 แต่ GL นั้นระงับการจ่ายเงินไว้เนื่องจากการกระทำของ JTA

โดยก่อนหน้านี้ กรุ๊ปลีส ได้ชำระหนี้ให้กับ JTA เป็นจำนวนเงิน ประมาณ 24 ล้านเหรียญสหรัฐ (685,000,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย) ในรูปแบบของการหักกลบลบหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งไทย ซึ่งได้ตัดสินไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาว่า ให้ JTA ชำระเงินจำนวน 685.5 ล้านบาท (รวมค่าทนายความ) แก่ GL เนื่องจาก JTA ได้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตด้วยการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ GL ในประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ GL โดย GL ได้โอนสิทธิในการรับชำระหนี้ตามคำพิพากษานี้ให้แก่ GLH และได้นำไปหักกลบลบหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแห่งประเทศสิงคโปร์

GLH ไม่ใช่จำเลยเพียงคนเดียวในคำพิพากษาของสิงคโปร์ที่ถูกพิพากษาให้ชำระหนี้ เนื่องจาก “ผู้กู้ไซปรัส” บางคนที่เป็นหนี้เงิน GL ก็เป็นจำเลยด้วยดังนั้นจึงต้องร่วมรับผิด ซึ่งจำเลยบางคนจะช่วยชำระเงินในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยชำระเงินโดยตรงไปยัง JTA แทนที่จะจ่ายมาที่ GLH และขณะนี้ ผู้กู้กลุ่มไซปรัสมีเงินสดจำนวนนี้อยู่ในบัญชีของตนแล้ว แต่ถูกศาลสั่งห้ามโอนเงินตามคำร้องของ JTA

นายริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรายินดีที่จะเสนอแผนการชำระเงินเต็มจำนวนให้กับ JTA เพื่อให้เป็นไปตามคำตัดสินของศาลประเทศสิงคโปร์ ด้วยเงินจำนวน 37 ล้านเหรียญสหรัฐจากประเทศไทย กับค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลไทยจำนวน 685 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย และอีก 9 ล้านเหรียญสหรัฐจากผู้กู้กลุ่มไซปรัส เราได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วและอยู่ระหว่างการชำระเงินเต็มจำนวนตามคำพิพากษา สิ่งสำคัญคือเราอยากให้ทราบคือไม่เพียงแต่เราจะชำระหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อยุติหนี้ของ GLH เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้กู้ GLH บางรายที่จ่ายเงินประมาณ 9 ล้านเหรียญสหรัฐในนามของ GLH ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรายังสามารถเรียกเก็บเงินจากพวกเขาได้หาก JTA ไม่เข้ามาแทรกแซงทางกฏหมาย ทางกลุ่ม GL มีความพร้อมที่จะกลับไปขยายธุรกิจต่างประเทศด้วยสถานะทางการเงินที่เข้มแข็งและระดับเงินสดที่มีอยู่อย่างมาก”

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท สยามพีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
สุทิศา ไตรกิศยาโสภณ หรือ ภูมิรพี ศิริบรรณ
โทร.0-2693-7835-8 ต่อ 25 หรือ 21
มือถือ 098-996-2454 หรือ 081-587-5199

Categories
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

30 ตุลาคม 2563 : การโอนหุ้นของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การโอนหุ้นของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่

30 Oct 2020

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด (“เอพีเอฟ”) ได้จำหน่ายหุ้นของบริษัทเป็นจำนวน 156,911,191 หุ้น คิดเป็นร้อยละ10.285 ของหุ้นซึ่งออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการโอนหุ้นดังกล่าว เอพีเอฟ และ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. จะยังคงถือหุ้นบริษัทอยู่จำนวน 403,565,553 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 26.45 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยการโอนหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมของบริษัทหรือนโยบายทางธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทได้รับแจ้งว่าผู้รับโอนนั้นเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ เอพีเอฟ มาเป็นเวลานาน และมีความประสงค์ที่จะเข้าถือหุ้นในบริษัท เอพีเอฟ ยังได้แจ้งอีกว่าผู้รับโอนได้แสดงความประสงค์ที่จะถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวและให้การสนับสนุนแก่บริษัทอย่างเต็มที่ในทุกด้านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตซึยะ โคโนชิตะ)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Categories
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

15 ตุลาคม 2563 : GL ประกาศปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร พร้อมแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ด้านนายทัตซึยะ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

GL ประกาศปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร พร้อมแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ด้านนายทัตซึยะ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

15 Oct 2020

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร พร้อมแต่งตั้ง นายริกิ อิชิกามิ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ โดยมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารงานในกลุ่ม GL ภาคพื้นเอเชียมานานกว่า 8 ปี อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทย่อยแห่งแรกของ GL ในต่างประเทศ คือ GLF ในประเทศกัมพูชาเมื่อปี 2012 ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตเป็นประเทศแรกในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ยังเป็นผู้บุกเบิกทางด้านดิจิตอลไฟแนนซ์ ของ GL โดยได้ใช้รูปแบบดิจิตอลไฟแนนซ์ในประเทศลาวและพม่า โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำรูปแบบดิจิตอลไฟแนนซ์มาช่วยให้ธุรกิจในกลุ่มของ GL เป็นไปตามที่ต้องการได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ขณะที่ด้านนายทัตซึยะ โคโนชิตะ จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับนายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ ช่วยดูแลในเรื่องความสัมพันธ์กับนักลงทุน

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมมีความยินดีที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า GL จะมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่ซึ่งมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารงานในกลุ่ม GL ภาคพื้นเอเชียมานานกว่า 8 ปี เนื่องจาก GL มีความคืบหน้าทางด้านคดีความ และมุ่งเน้นในการบริหารธุรกิจให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้บริหารให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ตัวบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการแต่งตั้งให้ นายริกิ อิชิกามิ เข้ารับตำแหน่ง CEO คนใหม่ของ GL โดยผมยังคงดำรงตำแหน่งใน GL เป็นรอง CEO ช่วยดูแลในเรื่องความสัมพันธ์กับนักลงทุน นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ ได้ร่วมดำรงตำแหน่งรอง CEO กับข้าพเจ้าอีกหนึ่งคน รับหน้าที่ดูแลในฝั่งประเทศพม่าและลาว ซึ่งทุกคนที่กล่าวมานี้ เป็นผู้ที่มีรายชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของ GL อยู่แล้วทั้งสิ้น

นายริกิ อิชิกามิ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทย่อยแห่งแรกของ GL ในต่างประเทศ ซึ่งก็คือ GLF ในประเทศกัมพูชาเมื่อปี 2012 และ GLF ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา GLF เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตเป็นประเทศแรกในประเทศกัมพูชา โดยเริ่มต้นจากการที่มีลูกจ้างเพียงไม่กี่คน และไม่มีตัวแทนจำหน่าย นายริกิตระเวนไปทั่วกัมพูชา เจรจากับตัวแทนจำหน่ายและสร้างธรุกิจให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้น เขาสร้างและบริหารธุรกิจ และตอนนี้ GLF มีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 200 คน และเป็นบริษัทเช่าซื้อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 8 ปีนี้ อีกทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกทางด้านดิจิตอลไฟแนนซ์ ของ GL และหลังจากที่ประสบความสำเร็จในกัมพูชาแล้ว GL ได้ใช้รูปแบบดิจิตอลไฟแนนซ์นี้ในประเทศลาวและพม่า โดยเชื่อว่าความรู้ความสามารถของนายริกิ จะสามารถช่วยให้ธุรกิจในกลุ่มของ GL เป็นไปตามที่เราต้องการได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ นอกจากจะเป็นกรรมการของ GL แล้ว ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการในสามบริษัทย่อยของ GL คือ GL-AMMK กับ BG Microfinance ซึ่งทั้งสองบริษัทตั้งอยู่ที่ประเทศพม่า และ GL Leasing ในประเทศลาว นายคานาเมะได้ขยายธุรกิจในกลุ่มของ GL ไปประเทศพม่า โดยเน้นเรื่องเช่าซื้อมอเตอร์ไซด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ของเราอีกด้วย การปล่อยกู้รายย่อย นายคานาเมะ ยังคงดูแลหน้าที่ของเขาในประเทศพม่าและลาว พร้อมกับให้คำปรึกษาแก่ CEO คนใหม่ของเรา รวมทั้งบริหารจัดการในกลุ่มของ GL

นายริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นี่คือการปรับโครงสร้างผู้นำองค์กร ไม่ใช่การเปลี่ยนผู้นำ นายคานาเมะ นายทัตซึยะ และผม เป็นกรรมการของ GL และมีบทบาทในการบริหารจัดการองค์กรมานานหลายปี เราเพียงแต่ปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้บริหารให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ตัวบริษัทและผู้ถือหุ้น และมุ่งเน้นในการบริหารธุรกิจให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น”

Categories
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

08 ตุลาคม 2563 : ศาลสูงสุดที่สิงคโปร์มีคำพิพากษาให้ GL จ่ายค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนประมาณ 70 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 2,187 ล้านบาท)

ศาลสูงสุดที่สิงคโปร์มีคำพิพากษาให้ GL จ่ายค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนประมาณ 70 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 2,187 ล้านบาท)

08 Oct 2020

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า “ในเดือนธันวาคม 2560 JTrust Asia Pte., Ltd. (“JTA”) ได้ฟ้อง บริษัท กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์ จำกัด (“GLH”) (นิติบุคคลสัญชาติสิงคโปร์) เป็นคดีแพ่ง โดยกล่าวหาว่า GLH กับพวกได้ร่วมกันทำการละเมิดและหลอกลวงให้หลงผิดในสถานะการเงินของ GL เพื่อทำให้ JTA ลงทุนใน GL และเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนประมาณ 7,183 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลสูงของสิงคโปร์ ได้ยกคำฟ้องของ JTA และสั่งให้ JTA ชดใช้เงินค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งหลายรวมทั้ง GL ด้วย

เมื่อวานนี้ ศาลสูงสุดของสิงคโปร์ ได้กลับคำพิพากษาของศาลสูง และมีคำตัดสินให้ GLH และพวกร่วมกันรับผิดในค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนประมาณ 70 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,187 ล้านบาท หรือประมาณ 30% ของทุนทรัพย์ตามคำฟ้องของ JTA เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 70% ของทุนทรัพย์ตามฟ้องของJTA (เป็นเงินประมาณ 160 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 5,656 ล้านบาท) ซึ่งรวมค่าเสียหายอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับที่สองมูลค่า 130 ล้านเหรียญ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 4,060 ล้านบาทแล้ว) ถูกปฏิเสธโดยศาลสูงสุด

ซึ่งค่าเสียหายส่วนใหญ่ตามคำพิพากษา จำนวน 49 ล้านเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,527 ล้านบาท) เป็นค่าชดใช้เงินส่วนที่เหลือของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐที่ถึงกำหนดชำระให้แก่ JTA ในเดือนมีนาคม 2563 ที่เราได้ระงับการจ่ายไว้แล้วตามที่ได้ประกาศไปแล้วในข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 โปรดดูรายละเอียดใน link ด้านล่าง

https://investor.grouplease.international/news.html/id/790125/group/home

เราสามารถชำระเงินตามคำพิพากษานี้ ได้จากกระแสเงินสดของเรา ซึ่งเรายังมีคดีความที่ต้องดำเนินตามกระบวนพิจารณาในประเทศไทยอยู่ รวมถึงคำขออุธรณ์คำพิพากษา ของ JTA เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ศาลแพ่งในประเทศไทยพิพากษาว่า JTA กระทำการไม่สุจริต โดยการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ GL โดยศาลเห็นว่าการกระทำของ JTA ก่อให้เกิดความเสียหายและมีคำสั่งให้ชดใช้ GL เป็นเงินจำนวน 685.5 ล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 GL ได้ฟ้อง JTA เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 9,130 ล้านบาทจากการที่ถูก JTA ใช้กระบวนการทางกฎหมายกลั่นแกล้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โปรดดูรายละเอียดใน link ด้านล่าง

https://investor.grouplease.international/news.html/id/798626/group/home

เราจะยังคงสู้ต่อไปเพื่อผู้ถือหุ้นและปกป้องธุรกิจของเรา”

Categories
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

29 กันยายน 2563 : ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ(แผนกคดีล้มละลาย) พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลล้มละลายกลางโดยยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ GL ที่ยื่นโดย JTA และคำตัดสินนี้ถือเป็นที่สุด

ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ(แผนกคดีล้มละลาย) พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลล้มละลายกลางโดยยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ GL ที่ยื่นโดย JTA และคำตัดสินนี้ถือเป็นที่สุด

29 Sep 2020

นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“GL”) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 นี้ ศาลล้มละลายกลางได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ(แผนกคดีล้มละลาย) (“ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ”) ซึ่งพิพากษายืนตามคำตัดสินของศาลล้มละลายกลางที่ให้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ GL ที่ยื่นโดย JTA

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คดีนี้ถึงที่สุดแล้วและศาลก็ได้ตัดสินว่าการดำเนินธุรกิจของ GL ไม่เข้าข่ายที่จะต้องเข้าสู่กระบวนฟื้นฟูกิจการ โดยการที่ศาลได้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่ยื่นโดย JTA มาแล้วติดต่อกันสามครั้งอย่างต่อเนื่องในหลายชั้นศาล แสดงให้เห็นว่าศาลไม่เห็นด้วยกับคำร้องของ JTA

เราเชื่อว่าข้อกล่าวอ้างของ JTA นั้นเป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้อง จึงเป็นเหตุผลไปสู่การที่ GL ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ JTA ดำเนินคดีโดยมีเจตนาไม่สุจริต ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาเมื่อวัน 5 มีนาคม 2563 สั่งให้ JTA ชดใช้ค่าเสียหายแก่ GL จำนวน 685.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตามคดีนั้นเป็นการเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของ JTA เฉพาะในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2561 ถึง 19 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ GL ต้องตกอยู่ภายใต้สภาวะพักการชำหนี้ครั้งแรก นับแต่นั้นมา JTA ยังคงใช้ศาลเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเสียหายให้ GL

เพื่อเป็นการโต้ตอบ ในช่วงต้นเดือนนี้ GL ยื่นฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจำนวน 9,130 ล้านบาท สำหรับความเสียหายและค่าทนายความ ซึ่งเกิดจากการดำเนินฟ้องคดีโดยมีเจตนาไม่สุจริตของ JTA เป็นการเรียกค่าเสียหายที่เกิดในช่วงวันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึง 11 กันยายน 2563 GL มีความยินดีกับคำพิพากษาในวันนี้ และเราหวังว่าคำตัดสินนี้จะทำให้ JTA ล้มเลิกกลยุทธ์ที่ใช้การดำเนินการทางกฎหมายต่างๆอันเกิดจากเจตนาที่ไม่สุจริต

 

Categories
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

18 กันยายน 2563 : บริษัทกรุ๊ปลีสฟ้องคดีในไทยเรียกค่าเสียหายจาก JTA และกรรมการเป็นเงิน 9,130 ล้านบาท

บริษัทกรุ๊ปลีสฟ้องคดีในไทยเรียกค่าเสียหายจาก JTA และกรรมการเป็นเงิน 9,130 ล้านบาท

18 Sep 2020

นายอาลัน ดูเฟส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“GL”) เปิดเผยว่า “เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 GL ได้ยื่นฟ้อง JTrust Asia Pte., Ltd. (“JTA”) คดีแพ่งในไทย เรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน 9,130 ล้านบาท (ประมาณ 292 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยคดีนี้คล้ายกับคดีแพ่งที่ฟ้องมาก่อนหน้านี้ ซึ่ง GL ชนะคดีมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยศาลตัดสินว่า JTA ยื่นขอฟื้นฟูกิจการของ GL ต่อศาลไทย โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริต ในคดีดังกล่าวศาลตัดสินว่าการกระทำของ JTA ก่อให้เกิดความเสียหาย จึงเป็นการทำละเมิดต่อ GL ดังนั้นจึงมีคำสั่งให้ JTA ชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งค่าทนายความแก่ GL เป็นจำนวน 685.5 ล้านบาท

ค่าเสียหายที่ GL ได้รับตามคำตัดสินของศาลในวันที่ 5 มีนาคม 2563 นั้น เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจาก GL ต้องตกอยู่ในภาวะพักการชำระหนี้ในช่วงระยะเวลาจากวันที่ 10 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561 รวมเป็นเวลาทั้งหมด 68 วัน และรวมค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีความเข้าไปด้วย อย่างไรก็ตาม JTA ยังคงทำการละเมิดต่อ GL อย่างต่อเนื่องเสมอมา แม้กระทั่งหลังจากวันที่ 19 มีนาคม 2561แล้ว อย่างไรก็ตาม JTA ก็ยังไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561ที่ตัดสินให้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ GL โดย JTA อุทธรณ์คัดค้านคำตัดสินดังกล่าวทันที การกระทำนี้ ทำให้ GL ต้องตกอยู่ในภาวะพักการชำระหนี้อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้กินเวลานานกว่าครั้งแรกและยาวต่อเนื่องมาจนจนกระทั่งศาลตัดสินยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม JTA ยังคงไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลและยื่นอุทธรณ์อีก การกระทำของ JTA นี้ รวมถึงการเป็นฝ่ายเริ่มต้นคดีความอื่นๆกับ GLในไทยและกับบริษัทย่อยของ GL ในสิงคโปร์ สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความเสียหายต่อ GL มากมายมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังพบว่า การกระทำของ JTA เหล่านั้น มาจากการตัดสินใจและสั่งการโดย JTrust Co., Ltd. (“JTrust”) บริษัทแม่ของ JTA และกรรมการอีก 2 คน ดังนั้น GL จึงฟ้อง JTrust และกรรมการดังกล่าว เป็นคดีแพ่งนี้ด้วย”

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ” ตราบใดที่ JTrust และบริษัทย่อย ยังคงใช้กลยุทธดำเนินการทางกฎหมายโดยมีเจตนาที่ไม่สุจริต และใช้ศาลเป็นเครื่องมือในการทำลาย GL ทางฝ่าย GL เองก็ต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวด้วย คดีที่ยื่นฟ้องไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นี้ (และวางเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้ววันที่ 17 กันยายน 2563) เป็นการเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ตามที่ศาลเคยตัดสินให้ GL ได้รับค่าเสียหายจากการกระทำของ JTA วันละ 10 ล้านบาท คดีนี้ GL จึงฟ้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 9,070 ล้านบาท บวกกับค่าทนายความจำนวน 60 ล้านบาท รวมแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,130 ล้านบาท”