ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

22 กรกฏาคม 2565: แจ้งความคืบหน้าภายหลังบริษัท J Trust Asia Pte. Ltd. (“JTA”) ได้แจ้งความร้องทุกข์บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) และอดีตกรรมการของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) (เพิ่มเติมข้อมูล)

01 กรกฏาคม 2565: แจ้งความคืบหน้าภายหลังบริษัท เจ ทรัสต์ จำกัด (“J Trust”) ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน และอดีตกรรมการของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย (“DSI”) (แก้ไข)