คณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

น.ส. กนกรัตน์ ดีมั่งมี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นาย ธนพล คงเจี้ยง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นาย เจริญ เจริญอรรถวิทย์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

นาย คานาเมะ ฮาชิโมโตะ

ประธานกรรมการ

นาย ทัตซึยะ โคโนชิตะ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ

นาย ริกิ อิชิกามิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ

นาย ยูซุเกะ โคซูมะ

กรรมการ

กลุ่มผู้บริหาร

Group Lease Public Company Limited (Thailand)

นาย ริกิ อิชิกามิ
สัญชาติ ญี่ปุ่น

BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. (Myanmar)
GL-AMMK Service Company Limited (Myanmar)
GL Leasing Company Limited (Laos)

นาย คานาเมะ ฮาชิโมโตะ
สัญชาติ ญี่ปุ่น

PT Group Lease Finance Indonesia

นาย เฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล พอล-ลอเร้นท์ โซลบานี สัญชาติ

Commercial Credit and Finance Public Limited Company (Sri Lanka)

นายโรชาน เอส เอโกดาจ
สัญชาติ ศรีลังกา