Categories
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

02 กันยายน 2565 : ศาลฎีการับคำร้อง GL คดีเรียกค่าเสียหาย 685 ลบ.จาก JTA หลังชั้นอุทรธรณ์พลิก

admin

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. กรุ๊ปลีส (GL) เปิดเผยว่า ศาลฎีกาได้รับพิจารณาคดีที่บริษัทเรียกร้องค่าเสียหายจาก บริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด (JTA) เป็นจำนวน 685 ล้านบาท จากกรณีที่ JTA มีเจตนาที่ไม่สุจริตในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทในประเทศไทย

นอกจากนี้ คำสั่งดังกล่าวของศาลฎีกายังส่งผลดีต่อคดีอื่นที่กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดี รวมถึงคดีแพ่งคดีที่ 2 ที่บริษัทฟ้อง JTA เพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนมากกว่า 9,130 ล้านบาท และคดีอาญาที่บริษัทฟ้อง JTA และกรรมการ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา

โดยเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ศาลแพ่งพิพากษาว่า JTA กระทำการไม่สุจริต โดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการบริษัทในประเทศไทย ศาลยังพิพากษาว่าการกระทำดังกล่าวของ JTA ทำให้เกิดความเสียหายและได้มีคำสั่งให้ JTA จ่ายเงิน 685 ล้านบาท รวมทั้งค่าทนายให้แก่บริษัท หลังจากที่มีคำพิพากษาดังกล่าว JTA ได้ยื่นอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้ JTA เป็นฝ่ายชนะคดี โดย JTA ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินให้แก่บริษัท บริษัทเห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จึงได้ยื่นคำร้องขอฎีกาต่อศาลฎีกาเพื่อให้มีคำพิพากษาคดีถึงที่สุด

ด้านนายริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GL กล่าวว่า เดิมทีบริษัทได้ดำเนินดคีแพ่งต่อ JTA เนื่องจาก JTA พยายามให้บริษัทเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการอย่างไม่เข้าหลักเกณฑ์ แม้จะเห็นได้ชัดเจนว่าบริษัทไม่ได้เข้าองค์ประกอบในเกณฑ์ที่จะต้องฟื้นฟูกิจการ ซึ่งในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้องที่ JTA ยื่นขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทเป็นครั้งที่สอง โดยศาลตัดสินให้มีคำสั่งยกคำร้อง เพราะพิจารณาปัจจัยสามประการ ดังนี้:

  1. จำนวนหนี้สิ้นของบริษัทที่มีต่อ JTA
  2. จำนวนทรัพย์สินของบริษัทเทียบกับหนี้สินของบริษัท
  3. ความสามารถของบริษัทในการดำเนินกิจการ

เมื่อพิจารณาจากปัจจัย 3 ประการดังกล่าวแล้ว ศาลจึงได้ตัดสินว่า จำนวนเงินที่ JTA เรียกร้องว่าบริษัทเป็นหนี้ JTA นั้น ยังไม่ถึงกำหนดชำระแน่นอน, บริษัทมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน จึงไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และสุดท้าย บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ จึงมีคำสั่งยกคำร้องของ JTA

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

02 กันยายน 2565 : คำสั่งอนุญาตให้ฎีกาในคดีระหว่าง GL (โจทก์) และ JTA (จำเลย) ในความผิดฐานละเมิด หมายเลขดำที่ พ.2313/2561 หมายเลขแดงที่ พ.1275/2563 ของศาลแพ่ง

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15 สิงหาคม 2565 : แจ้งความคืบหน้าดำเนินการด้านงบการเงิน ประจำปี 2563 ของบริษัท

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15 สิงหาคม 2565 : ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

Categories
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

09 สิงหาคม 2565 : บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยงบการเงินประจำปี 2563 เดินหน้ากลับสู่การซื้อขายหลักทรัพย์

admin

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เผยว่า “เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เราได้เปิดเผยงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งล่าช้าไปเป็นระยะเวลา 1.5 ปี สาเหตุที่เราเปิดเผยงบการเงินนี้ล่าช้าเนื่องจากเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาบางประการ แต่ขณะนี้เรามาถึงจุดที่เรามีความจำเป็นที่จะแจ้งต่อสาธารณชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  

            โดยในปี 2563 นั้น เป็นปีที่ยากลำบาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 และ คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์สิงคโปร์ได้ตัดสินให้บริษัทย่อยของเราที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินประมาณ 71 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเราได้ชำระครบถ้วนแล้วในช่วงปี 2564 คำพิพากษานี้ทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในปี 2563 เพิ่มขึ้นประมาณ 21 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากในคำพิพากษาส่วนที่เหลือเป็นเพียงคำสั่งให้ชำระหนี้ในหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนเงินประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่เรามีอยู่กับบริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี (JTA)

            เราจะพยายามเพื่อให้บริษัทฯ กลับเข้าสู่สถานะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการเปิดเผยงบการเงินประจำปี 2564 และปี 2565 เราสามารถกล่าวได้ว่า เราสามารถจัดทำบัญชีภายในของเราได้โดยเสร็จสมบูรณ์ทันเวลาเสมอ และเราพร้อมสำหรับการตรวจสอบประจำปี 2564 และปี 2565 แล้ว เราให้สัญญาว่าเราจะเร่งรัดการนำส่งสิ่งใดก็ตามที่จะทำให้ผู้สอบบัญชีของเราพึงพอใจ เพื่อที่จะกลับสู่การซื้อขายหลักทรัพย์ เราต้องเปิดเผยงบการเงินให้ทันกำหนดเวลาเป็นระยะเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกัน เราจะทำงานอย่างหนักเพื่อการเปิดเผยงบการเงินประจำปี 2564 และปี 2565”

            นายริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทกรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราได้รับรายงานการไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินจากผู้สอบบัญชีของเรา เช่นเดียวกับงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 เหตุผลที่สำคัญที่สุดจากบริษัทฯ ในเรื่องการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นคือ ในมุมมองของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด นั้น มองว่าพวกเขาไม่ได้รับคำอธิบายหรือหลักฐานที่น่าพอใจต่อบางประเด็น บริษัทฯ พยายามอย่างที่สุดที่จะให้ข้อมูลแก่เคพีเอ็มจีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเรายังได้ให้เอกสารและสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เรามีให้แก่เคพีเอ็มจี เรายอมรับว่ามีบางข้อมูลที่ทั้งเคพีเอ็มจีและบริษัทฯ ต้องการจะได้รับ แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม ทั้งบริษัทฯ และเคพีเอ็มจีจึงไม่สามารถได้รับข้อมูลทั้งหมดที่ร้องขอ เฉกเช่นเดียวกับงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 แทนที่จะรอจนกว่าเราจะสามารถได้รับข้อมูลทั้งหมดและการแสดงความเห็นที่ไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินจากเคพีเอ็มจี เรารู้สึกว่าสิ่งสำคัญกว่าคือการที่สาธารณชนจะได้ทราบความคืบหน้าในผลการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลับสู่การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้ง ดังนั้นเราได้ตัดสินใจแล้วว่าจะทำการเปิดเผยงบการเงินประจำปี 2563 แม้รู้ว่าเรายังคงมีประเด็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข

            เคพีเอ็มจียังคงอ้างถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ของบริษัท อย่างที่กล่าวไปหลายครั้งแล้วว่า คดีความยังคงไม่แน่นอนจนกว่าศาลจะพิพากษาตัดสินคดีความระหว่างบริษัทฯ และJTA เราจะสู้คดีกับทาง JTA ต่อไปให้ถึงที่สุดเท่าที่เราทำได้ และเรายังคงมั่นใจว่าในวันที่คดีแพ่งของศาลประเทศไทยไปถึงขั้นการพิจารณาคดี บริษัทฯ จะเป็นฝ่ายชนะคดี เราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ถือหุ้นที่อยู่ในช่วงเวลาเหล่านี้ เราจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมจากเหตุการณ์นี้

            บริษัทฯ ได้ข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในปี 2563 และปี 2564 ภายใต้การระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 และอย่างที่ทุกท่านทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศเมียนมาและประเทศศรีลังกา รวมถึงเรื่องค่าเงินที่อ่อนค่าลงในประเทศลาว ประเทศเมียนมา และประเทศศรีลังกา ซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของเราในแต่ละประเทศจนถึงในปี 2565 ดังนั้นผลประกอบการของปี 2564 ที่เรากำลังจะเปิดเผยในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะไม่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 นี้ เราได้ปิดกิจการในประเทศอินโดนีเซียซึ่งส่งผลเสียต่อเราแล้ว เนื่องจากบริษัทกรุ๊ปลีส ไฟแนนซ์ อินโดนีเซีย (GLF Indonesia) เป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับบริษัท เจทรัสต์ กรุ๊ป (J Trust Group) ซึ่งเป็นฝ่ายคู่กรณีพิพาทของเรา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตอีกต่อไป อีกทั้งบริษัทในประเทศกัมพูชาและประเทศไทยก็เริ่มที่จะขยายกิจการอีกครั้ง ซึ่งทั้งสองประเทศนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2565”

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

04 สิงหาคม 2565: สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

22 กรกฏาคม 2565: แจ้งความคืบหน้าภายหลังบริษัท J Trust Asia Pte. Ltd. (“JTA”) ได้แจ้งความร้องทุกข์บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) และอดีตกรรมการของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) (เพิ่มเติมข้อมูล)

Categories
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

1 กรกฎาคม 2565: กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องบริษัทกรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) และอดีตกรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน

admin

1 กรกฎาคม 2565

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีอาญา ต่อบริษัทฯ และอดีตกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายมุเนโอะ ทาชิโร่ และนายมิทสึจิ โคโนชิตะ ซึ่งทาง J Trust Asia (JTA) ได้ยื่นฟ้องเมื่อเดือนมกราคม 2561

การที่ DSI  มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ JTA ได้ยื่นฟ้องข้อกล่าวหาทางอาญาเรื่องประเด็นการลงทุนในประเทศไทยนั้นไม่มีมูลความจริง ซึ่งยังสามารถนำไปใช้เป็นบรรทัดฐาน ในการตัดสินคดีความจากมูลเหตุเดียวกันที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก 

จากการที่ JTA ได้ยื่นข้อกล่าวหาทางอาญาโดยอ้างอิงประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งประกาศตัดสิทธิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ในขณะนั้น อีกทั้งยังให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขงบการเงินประจำปี 2559 – 2560 แต่ในที่สุด คดีนี้ได้ตกไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ของเรา ทั้งนี้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ยังคงเชื่อมั่นและยืนยันว่า คดีความที่ทาง JTA ได้ยื่นฟ้องเรานั้น มีเจตนาที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งในด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือต่อบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่รุนแรงมาก และเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับเราที่ต้องข้ามผ่านข้อสงสัยในข้อกล่าวหานี้”


นาย ริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ DSI ได้มีข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกับเรา ซึ่งมองว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้น ไม่ถูกต้อง และขณะนี้คดีความได้ยุติลงแล้ว หลังจากที่ DSI ได้ทำการสืบสวนสอบสวนเป็นเวลานานถึง 4 ปี 6 เดือน และพบว่าไม่มีมูลความจริงทางกฎหมายที่สนับสนุนข้อกล่าวหาของ JTA ต่อบริษัทฯ และ 2 อดีตกรรมการ   ดังนั้นทางบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เราได้รับ ซึ่งมาจากการฟ้องร้องโดยมิชอบและเป็นการละเมิดจากทาง JTA, กลุ่มบริษัท J Trust และกรรมการของ J Trust ที่มีอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนั้น การมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคดีความของบริษัทฯ ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งจะช่วยให้บริษัทได้รับค่าเสียหายจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของทาง JTA”

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

01 กรกฏาคม 2565: แจ้งความคืบหน้าภายหลังบริษัท เจ ทรัสต์ จำกัด (“J Trust”) ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน และอดีตกรรมการของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย (“DSI”) (แก้ไข)

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

01 มิถุนายน 2565: รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 พฤษภาคม 2565