ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

13 กรกฎาคม 2564 : กรุ๊ปลีส เคลียร์ชัด จบทุกข้อ ในทุกประเด็นของ GLH ชำระหนี้ครบถ้วน คำสั่งศาลถูกปลดออก และปลดล็อคข้อข้องใจ KPMG เรียบร้อย จากนี้พร้อมเดินหน้าธุรกิจเต็มที่ หลังจบโควิด

17 เมษายน 2563 : GL และ Creation บรรลุข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ คาดช่วยให้บริษัทฯ ฝ่าสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ไปได้ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

02 มีนาคม 2563 : กรุ๊ปลีส เชื่อมั่น การชนะคดีและผลกำไรในไทย จะช่วยให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2563 ในขณะที่ผลประกอบการรวมปี 2562 เป็นลบ อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและการตั้งด้อยค่า