2559

วันที่ กิจกรรม
6 ธันวาคม 2559 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
24 มิถุนายน 2559 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
23 พฤษภาคม 2559 แถลงข่าว GL จับมือ J Trust Asia รุกธุรกิจดิจิทัลไฟเเนนซ์ในภูมิภาคอาเซียน
13 พฤษภาคม 2559 แถลงข่าว GL โชว์กำไรทุบสถิติทำ new high ชู vision ผู้นำดิจิทัลไฟเเนนซ์ในอาเซียน
28 เมษายน 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
15 กุมภาพันธ์ 2559 แถลงข่าว GL รุกใหญ่ตลาด CLMV+I ทุบสถิติกำไร
15 กุมภาพันธ์ 2559 พบนักวิเคราะห์