2555

วันที่ กิจกรรม
11 ธันวาคม 2555 วันพบปะนักลงทุน
25 ตุลาคม 2555 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555
12 กันยายน 2555 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
27 เมษายน 2555 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

2556

วันที่ กิจกรรม
18-24 ธันวาคม 2556 ระยะเวลาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W2 (ครั้งที่ 5)
8 พฤศจิกายน 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
19-25 กันยายน 2556 ระยะเวลาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W2 (ครั้งที่ 4)
17 กันยายน 2556 เซ็นสัญญากับ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5 กันยายน 2556 เซ็นสัญญากับ สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น
27 สิงหาคม 2556 พบนักวิเคราะห์
19-25 มิถุนายน 2556 ระยะเวลาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W2 (ครั้งที่ 3)
26 เมษายน 2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
26 เมษายน 2556 พบนักวิเคราะห์
20-26 มีนาคม 2556 ระยะเวลาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W2 (ครั้งที่ 2)

2557

วันที่ กิจกรรม
19-25 กุมภาพันธ์ 2557 ระยะเวลาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W3 (ครั้งที่ 2)
22-28 มกราคม 2557 ระยะเวลาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W3 (ครั้งที่ 1)

2558

วันที่ กิจกรรม
10 พฤศจิกายน 2558 พบนักวิเคราะห์
14 สิงหาคม 2558 พบนักวิเคราะห์
27 เมษายน 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
13 กุมภาพันธ์ 2558 พบนักวิเคราะห์

2559

วันที่ กิจกรรม
6 ธันวาคม 2559 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
24 มิถุนายน 2559 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
23 พฤษภาคม 2559 แถลงข่าว GL จับมือ J Trust Asia รุกธุรกิจดิจิทัลไฟเเนนซ์ในภูมิภาคอาเซียน
13 พฤษภาคม 2559 แถลงข่าว GL โชว์กำไรทุบสถิติทำ new high ชู vision ผู้นำดิจิทัลไฟเเนนซ์ในอาเซียน
28 เมษายน 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
15 กุมภาพันธ์ 2559 แถลงข่าว GL รุกใหญ่ตลาด CLMV+I ทุบสถิติกำไร
15 กุมภาพันธ์ 2559 พบนักวิเคราะห์

2560

วันที่ กิจกรรม
26 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

2561

2562

วันที่ กิจกรรม
23 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

2563

วันที่ กิจกรรม
3 สิงหาคม 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563