พันธกิจ
ทางบริษัทให้บริการด้านเงินทุนแก่ลูกค้าในตลาดเกิดใหม่และบริษัทเกิดใหม่ของระบบเศรษฐกิจรากหญ้า
การคัดกรอง
ทางบริษัทลงทุนในประชากรเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
เป้าหมาย
เพื่อเข้าใจข้อมูลที่แท้จริงของกลุ่มลูกค้า โดยพนักงานของเราจะเยี่ยมบ้านลูกค้าทุกหลังด้วยตนเอง
เขตชนบท
ทางบริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนในเขตชนบททั่วโลกซึ่งมีประชากรกว่า 2.5 พันล้านคนและยังขาดการเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงิน
Previous slide
Next slide

ข่าวสาร รายงาน และข้อมูล

เกี่ยวกับกรุ๊ปลีส

ยังมีประชากรมากถึงสองล้านห้าแสนคนบนโลกนี้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อ พวกเขาทำไร่ จับปลาหรือดูแลร้านค้าเล็ก ๆ เพื่อเลี้ยงดูชีวิตในเขตชนบทห่างไกลในหลายประเทศกำลังพัฒนา ในบางสถานการณ์พวกเขาต้องการเงินลงทุนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เช่น ต้องการขยายร้านค้าให้มีขนาดใหญ่และแลดูสวยงามมากขึ้น การเดินทางเข้าตัวเมืองเพื่อขายผลิตผลทางการเกษตร จัดหาไฟฟ้าเพื่อให้ลูกหลานได้อ่านหนังสือ

เราต้องการมอบสินเชื่อขนาดย่อมแต่ให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายมากแก่ผู้กู้ ซึ่งสินเชื่อเหล่านี้จะเป็นเงินต้นทุนที่จำเป็นในการทำให้กลุ่มลูกค้าและบริษัทเกิดใหม่ของเศรษฐกิจรากหญ้าเติบโตยิ่งขึ้น นี่คือความตั้งใจแต่แรกเริ่มและยังคงเป็นภารกิจที่ยังตั้งมั่นสำหรับธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์ของเรา

ในภาพเป็นสตรีชาวกัมพูชา ครอบครัวของเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นระยะเวลานานกว่าร้อยปี เมื่อครั้งเธอมีความต้องการแผงพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมากเพื่อให้หลานของเธอได้อ่านหนังสือ แต่ในหมู่บ้านไม่มีทั้งธนาคารและบริษัทเงินทุน บริษัทสินเชื่อของหมู่บ้านใกล้เคียงก็ปฏิเสธการของเงินกู้ของเธอ เนื่องจากเธอไม่มีเอกสารรับรองรายได้และถูกพิจารณาว่า “ไม่มีความน่าเชื่อถือ” เธอเกือบจะยืมเงินจากผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบในหมู่บ้าน แต่ทางบริษัทกรุ๊ปลีส ได้ยืนมือเข้ามาช่วยเหลือโดยการอนุมัติเงินกู้ให้แก่เธอเสียก่อน
การอนุมัติสินเชื่อคือการมอบความไว้วางใจแก่คนแปลกหน้า บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด มีรูปแบบเฉพาะในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นระบบที่ทางบริษัทได้พัฒนาวางรูปแบบเพื่อรองรับความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่ประชากรประมาณสองล้านห้าแสนคนผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงระบบสินเชื่อ และช่วยให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งยิ่งขึ้น นี่คือพันธกิจของเรา

คุณค่า 3 ประการ คือ First, Fast & Forward บริษัทจะดำเนินธุรกิจเป็นที่หนึ่ง มีความรวดเร็วและก้าวต่อไปข้างหน้า
บริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจไปในประเทศกัมพูชาในปี 2011 ซึ่งยังไม่มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าซื้อและเราเป็นบริษัทแรกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเมื่อมีการออกกฎหมายดังกล่าว นี่คือความเป็นที่หนึ่ง มีการขยายตัวได้รวดเร็วกว่าบริษัทอื่น โดยการเปิดจุดบริการใหม่ทุก ๆ 3 วัน นี่คือความรวดเร็ว การขยายโมเดลธุรกิจสินเชื่อใหม่ได้รับการพัฒนาในประเทศกัมพูชาเพื่อขยายไปสู่ระดับโลก นี่คือการก้าวต่อไปข้างหน้า

เป้าหมายคือความแตกต่างจากบริษัทสินเชื่ออื่น ๆ ใน 3 ประการด้วยกัน

Global

ประการที่หนึ่ง เราคือบริษัทระดับโลก ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบใน 6 ประเทศ ขณะที่บริษัทอื่นยังดำเนินกิจการภายในประเทศ

Rural

ประการที่สอง เราเน้นเขตพื้นที่ชนบทซึ่งมีประชากรถึงสองล้านห้าแสนคน ผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงระบบสินเชื่อ ขณะที่บริษัทอื่นสนใจตลาดในเมืองที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายกว่า

Digital

ประการที่สาม ความเป็นดิจิทัล เราได้พัฒนาระบบ IT ของทางบริษัทเพื่อประชาชน “ระดับรากหญ้า” ในระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่และมีการอัพเดทระบบทุกวัน

เราคือบริษัท “ดิจิทัล ไฟแนนซ์” ซึ่งประกอบด้วยเครือข่าย IT, ระบบการให้สินเชื่อและเครือข่ายของจุดให้บริการ (Points of Sales – POS)

ปลายปี 2015, เราดำเนินธุรกิจแค่เพียง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย กัมพูชาและลาว ในปี 2016 ทางเราได้ดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบและได้รับผลกำไรใน 6 ประเทศ โดยในประเทศอินโดนีเซียสามรถทำกำไรได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ไม่มีบริษัทสินเชื่ออื่น ๆ เติบโตได้รวดเร็วเท่านี้

ธุรกิจของทางบริษัท

“สรุปเหตุการณ์สำคัญ”

  • ปี 2529 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทด้วยเงินทุนราว 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  • ปี 2547 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
  • ปี 2550 กลุ่มบริษัท เอ.พี.เอฟ เข้ามาซื้อหุ้นบริษัท
  • ปี 2555 ขยายธุรกิจจากประเทศไทยไปสู่กัมพูชาและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเช่าซื้อรายแรกของประวัติศาสตร์กัมพูชา
  • ปี 2559 ได้รับเลือกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI (Morgan Stanley Capital International Global Stock Index)

* บันทึกกำไรสุทธิมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ *

การตรวจสอบ

กุญแจสำคัญของธุรกิจสินเชื่อคือหนี้เสีย จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเลือกลูกค้าซึ่งสามารถชำระเงินคืนเพื่อที่จะควบคุมอัตราหนี้เสีย

สิ่งสำคัญในการตรวจสอบคือ “การรู้จักลูกค้าของคุณ” (Know Your Customer – KYC) ทางเราเน้นถึงความเข้าใจในข้อมูลที่แท้จริงของลูกค้า ขั้นตอนการตรวจสอบนั้นพนักงานบริษัทจะขับรถจักรยานยนต์ไปเยี่ยมบ้านลูกค้า สัมภาษณ์ลูกค้าที่บ้านของพวกเขาเพื่อยืนยันสถานที่และภูมิหลัง โดยจะสอบถามเพื่อนบ้านเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลอีกครั้ง

บริษัทสินเชื่ออื่นยังคงเน้นด้านเอกสาร โดยจะตรวจสอบจากเอกสารที่พนักงานนำมา กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราคือประชาชน “ระดับรากหญ้า” ของระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่ซึ่งไม่มีเอกสารดังกล่าว ดังนั้นเราจึงไม่สามารถตรวจสอบจากเอกสารได้ เป็นเรื่องปกติที่เอกสารของประเทศเกิดใหม่จะมีความล้าสมัยและไม่ถูกต้อง ทางเราจึงไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงจากเอกสารที่มีเพียงข้อมูลเสมือนจริง ทางบริษัทควบคุมอัตราหนี้เสียให้อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นอันเป็นผลจากระบบตรวจสอบของทางบริษัทเอง

พนักงานจะป้อนข้อมูลที่แท้จริงผ่านระบบแอพพลิเคชั่นมาที่สำนักงานใหญ่โดยทันที ตามข้อมูลที่ได้รับทางสำนักงานใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการพิจารณาตัดสินใจ โดยวิธีนี้จะสามารถช่วยย่นระยะเวลาการตรวจสอบและลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมีนัยสำคัญ

จุดให้บริการ (POS)

พื้นฐานการดำเนินธุรกิจประกอบด้วย โต๊ะหนึ่งตัว เก้าอี้สองสามตัว คอมพิวเตอร์หนี่งเครื่อง โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง พร้อมกับพนักงานหนึ่งถึงสองคน

งินการลงทุนต่อหนึ่งจุดให้บริการอยู่ที่ประมาณ 400 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถขยายสู่เขตชนบทได้อย่างรวดเร็ว โดยจุดให้บริการจะติดต่อโดยตรงกับทางสำนักงานใหญ่จึงไม่จำเป็นต้องมีผู้จัดการสาขา ในทางกลับกันบริษัทสินเชื่ออื่น ๆ ปกติจะจัดตั้งสาขาต้องมีตึกที่สวยงามพร้อมทั้งการตกแต่งภายในที่ดูดีมีเครื่องปรับอากาศ การใช้ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ระบบนี้สร้างความแตกต่างกับบริษัทอื่น ภายในครึ่งปีเราขยายจุดให้บริการกว่าร้อยแห่ง ความแตกต่างอย่างเหลือล้ำในความเร็วและค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัท “โครงสร้างที่เรียบง่าย” ของเรา ในขณะที่บริษัทอื่นคือ “โครงสร้างลำดับชั้นกับต้นทุนบริหารจำนวนมาก”

เพื่อการขยายงานที่เร็วขึ้น เราได้เป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอื่นซึ่งมีจุดให้บริการพร้อมอยู่แล้วทั่วทั้งประเทศ เช่น ความสามารถอนุมัติสินเชื่อโดยผ่านจุดให้บริการหรือตัวแทนของบริษัทพันธมิตร เนื่องจากเรามีระบบ IT ของทางบริษัทเอง

ขั้นตอนต่อไป

เราได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายตัวแทนในปัจจุบัน พันธมิตรของเรามีทั้ง TrueMoney ซึ่งมีตัวแทนกว่า 5,000 แห่งในประเทศกัมพูชา และ AMK Consortium มีร้านค้าปลีกประมาณ 22,000 แห่งทั่วประเทศเมียนมาร์ การเชื่อมต่อกับเครือข่ายตัวแทนทั้งหมดจะผ่านระบบ IT ของทางบริษัท

ตัวแทนเหล่านี้เป็นตัวแทนซึ่งจะช่วยแนะนำ “ลูกค้าเกิดใหม่” ให้แก่ทางเราและในขณะเดียวกันจะกลายเป็นลูกค้าที่เป็น “กลุ่มรัฐวิสาหกิจเกิดใหม่”

ปลายปี 2558 บริษัทมีตัวแทนจำหน่ายประมาณ 1,000 แห่ง

ปัจจุบันปี 2559 ตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 แห่ง

ปลายปี 2558 บริษัทมีลูกค้า 2 แสนกว่าคน

ปัจจุบันปี 2559 จำนวนลูกค้าเติบโตขึ้นเป็น 20 ล้านคน

การเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการลงทุนจำนวนน้อย คือจุดแข็งของการเป็นดิจิทัล ไฟแนนซ์

เป้าหมายถัดไป

ร้าน 10 ล้านสาขาและลูกค้า 100 ล้านคนภายในปี 2018

เราเป็นทั้งบริษัท IT และบริษัทสินเชื่อ ซึ่งการเติบโตเป็นดั่งเช่นบริษัท IT ขณะที่ด้านการเงินขยายได้อย่างบริษัทสินเชื่อและจุดสำคัญจริง ๆ คือการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในเขตชนบทรอบนอก ทั้งยังสามารถขายสินค้าต่าง ๆ และให้บริการแก่ธุรกิจต่าง ๆ ได้ เพราะนี่คือธุรกิจดิจิทัล ไฟแนนซ์ของเรา

สร้างสรรค์นวัตกรรม IT อย่างต่อเนื่อง

สร้างสรรค์นวัตกรรมการเงินอย่างต่อเนื่อง

สร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง

ดิจิทัล แพลทฟอร์มเพื่อผู้คนนับพันล้าน

ดิจิทัล แพลทฟอร์มเพื่อสินค้านับล้าน

ผลิตภัณฑ์ของเรา

พันธมิตรผลิตภัณฑ์

– บริษัทให้สินเชื่อแก่รถจักรยานยนต์ฮอนดาแต่เพียงผู้เดียวในกัมพูชาและเมียนมาร์
– บริษัทเงินทุนชั้นนำในประเทศลาว
– บริษัทสินเชื่อชั้นนำแก่ผลิตภัณฑ์ของคูโบตาในตลาดกัมพูชา ลาวและอินโดนีเซีย

นักลงทุนเชิงกลยุทธ์และพันธมิตร

Creation
Creation (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทกรุ๊ปลีส ทั้งเป็นบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกองทุนลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ลาตินอเมริกาและทวีปยุโรป รวมทั้งมีการลงทุนในระบบการเงินระดับฐานราก)
CCF (Commercial Credit and Finance)
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศศรีลังกา – สถาบันการเงินชั้นนำในศรีลังกาซึ่งบริษัทกรุ๊ปลีสถือหุ้น 29.99%)
TrueMoney
(ลงนามในบันทึกข้อตกลงปี 2559 เพื่อให้ความร่วมมือของผู้แทนจำหน่ายในกัมพูชากว่า 5,000 รายแก่พนักงานขายของ GL)
AMMK Group
(พันธมิตรในเมียนมาร์ซึ่งมีร้านค้าปลีกมากกว่า 22,000 ร้านและร้านขายส่ง 1,400 ร้าน)

สื่อ

ประเทศ

โปรดคลิกเลือกโลโก้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของแต่ละประเทศ

ติดต่อเรา

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามข้อมูลและการให้บริการต่างๆของบริษัท
 +66 (0)-2580-7555
 [email protected]
 
 
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์
 +66 (0)-2580-7555 ต่อ. 8108
แจ้งเบาะแสการทุจริต
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
ตู้ปณ. 149 ปณศ. บางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
[email protected]